Sándor Noémi Ph.D.

tudományos munkatárs

pályázati szerződéssel: VKE

 

E-mail: noemi.sandor(at)ttk.elte.hu

Rövid élettörténet:

 • 2011-  tudományos munkatárs: MTA-ELTE Immunológiai Kutatócsoport
 • 2010  PhD fokozat: ELTE TTK Biológia Doktori Iskola, Immunológia Program
 • 2006  biológus MSc, ELTE TTK

 

Egyéb szakmai eredmények:

 • 2010  2,5 hónapos EFIS ösztöndíjas kutatás a Karolinska Intézetben
 • 2009-  Biológia Doktori Iskola doktori tanács, hallgató tag
 • 2009  Magyar Immunológiai Társaság Ifjúsági Vándorgyűlése Harkány, legjobb absztrakt
 • 2006  ELTE TTK Kar kiváló hallgatója
 • 2005  ELTE TTK Kari TDK Konferencia Immunológia szekció, I. hely

 

Tudományos érdeklődési terület:

 • CR3 és CR4 komplement receptorok működése közötti különbségek
 • integrinek szerepe a sejtadhézióban

 

Alkalmazott technikák:

 • humán sejtek izolálása és tenyésztése vérből, sejtvonalak tenyésztése.
 • humán dendritikus sejtek és T-limfociták differenciáltatása, funkcionális vizsgálata
 • mágneses sejtszeparálás
 • áramlási citofluorimetria (sejtfelszíni és intracelluláris jelölések, fagocitózis vizsgálata, citokinek mérése, sejtosztódás mérése)
 • konfokális lézerpásztázó mikroszkópia
 • sejtosztódás mérése 3H Timidin beépülés módszerével
 • ELISA
 • SDS-PAGE, Western blot
 • RNS silencing

 

BSc témák:

 • A CR3 komplement receptor szerepe mieloid sejteken
 • A C3 komplement fehérje extrahepatikus termelése és ennek szerepe az immunválaszban

 

Publikációk:

Összes publikáció (MTMT)