„B sejt és autoimmunitás” kutatócsoport

 

A kutatócsoport vezetője:

Sármay Gabriella, Ph.D., D.Sc., nyugalmazott egyetemi tanár, professor emerita

A kutatócsoport tagjai:

Gyebrovszki Balázs, doktorandusz
Mustafa Talib, doktorandusz
Mészáros Anna, 2. éves Msc hallgató
John Abdo, 2. éves MSc hallgató
Kálmán Kata, 2. éves Msc hallgató
Nagy Lőrinc, 2. éves MSc hallgató (Biotechnológia)

 

Kutatási terület:

Érdeklődésem középpontjában a B sejtes immunválasz szabályozása, a B sejtek receptorai által stimulált jelátviteli folyamatok és a receptorok közötti "párbeszéd”, valamint az autoimmun betegségek tanulmányozása állnak. A különböző receptorok által közvetített jelek együttesen szabályozzák a B sejtek negatív és pozitív szelekcióját, amely folyamatoknak fontos szerepe van az immunológiai tolerancia fenntartásában. A hibás szabályozás a tolerancia áttöréséhez és autoimmun betegségek kialakulásához vezethet.

Korábbi kutatómunkánk során vizsgáltuk az IgG konstans (Fc) részét felismerő Fcγ receptorok (FcγR) funkcióit, azonosítottuk azokat a kinázokat és foszfatázokat, amelyek felelősek az FcγRIIb által közvetített B-sejt gátlás kialakulásáért; tanulmányoztuk az éretlen és érett B-sejtekben zajló a jelátviteli folyamatok közötti eltéréseket, valamint a jelátvitel szabályozásában fontos szerepet betöltő adaptor fehérje, a Grb2-associated binder (Gab1 és Gab2) molekulák szerepét a BCR közvetített jelátvitelben.

A jelátviteli folyamatokban, vagy a receptorok közötti párbeszéd során bekövetkező hibák, „téves kapcsolások” azt eredményezhetik, hogy például olyan B-sejtek, amelyek saját fehérjéket ismernek fel nem pusztulnak el, hanem kiszabadulva az ellenőrző mechanizmusok alól életben maradnak, aktiválódnak, és a szervezet saját fehérjéi/sejtjei ellen fordulnak, autoantitesteket termelnek, ami a saját anyagok károsodásához, gyulladási folyamatok, végső soron autoimmun betegségek kialakulásához vezethet.

Az utóbbi években figyelmünk egy szisztémás autoimmun betegség, a Rheumatoid arthritis (RA) felé fordult. Az RA gyulladásos autoimmun betegség, a kis izületek porc és csontállományának degradációjával jár, és jelenleg nem gyógyítható. A betegek kb. 70 %-ának szérumában posztranszlációsan módosult, citrullinált fehérjék elleni ellenanyagok vannak jelen (anti-citrullinált protein/peptid antitestek, ACPA), ezek kimutatása az RA legérzékenyebb diagnosztikai módszere.

 

Jelenleg folyó kutatási projektek:

1) Munkacsoportunk részt vesz a Kacskovics Imre professzor által vezetett, MOLEKULÁRIS BIOMARKER KUTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT KIALAKÍTÁSA AZ IPARI IGÉNYEK KISZOLGÁLÁSA ÉRDEKÉBEN, ELTE BIOTECHNOLÓGIA FELSŐOKTATÁSI ÉS IPARI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT (FIEK_16-1-2016-0005) pályázat keretében zajló molekuláris biomarker kutatásban, kapcsolódva a „HUMORÁLIS IMMUNVÁLASZ, IMMUNBIOTECHNOLÓGIA” kutatócsoport munkájához. A regulátor B sejteket és az intracelluláris citokinek termelését vizsgáljuk egészségesekből és RA betegekből származó B limfocitákban. Célunk a magas RA kockázatú csoportban levő, de még nem RA betegek korai kiszűrése, ami lehetővé tenné a korai terápia elkezdését. Nyomon követjük továbbá a különféle biológiai terápiák alatt álló betegek citokin termelési profiljának alakulását, a terápia hatékonyságának vizsgálata céljából.

2) Egy további az NKFIH által támogatott projektben (K_16, 119549, FEHÉRJÉK GLIKOZILÁCIÓJÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA RHEUMATOID ARTHRITISBEN) az MTA TTK –val (Prof. Dr. Vékey Károly) kollaborációban a citrullinált fehérjék ellen termelődő autoantitestek (ACPA) glikozilációját vizsgáljuk. Célunk az ACPA és az egészségesekből származó IgG eltérő glikozilációs mintázatának összehasonlítása, valamint a különböző IgG glikoformák Fcγ receptorokhoz való kötődése által közvetített funkciók közötti eltérések azonosítása.

3) Harmadik, NKFIH által támogatott (K_18, 128546 számú) most induló projektünkben a regulátor B sejtek állnak kutatásunk középpontjában.
REGULÁTOR B SEJTEK ÉS FOLLIKULÁRIS T SEJT ALCSOPORTOK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS EGÉSZSÉGESEKBEN ÉS GYULLADÁSOS AUTOIMMUN BETEGSÉGBEN

Hipotézis: a hibás T- és B-sejtek közötti kölcsönhatások hozzájárulhatnak az RA kialakulásához.
Beff: effektor B-sejt, TFH: follikuláris helper T-sejt, TPH: perifériás helper T-sejt, TFR: follikulláris regulátor T-sejt, Breg: regulátor B-sejt

Az immunrendszer szigorúan szabályozott működésébe időnként hiba csúszhat: ilyenkor az immunsejtek a toleranciát áttörve saját sejtek, szövetek ellen fordulnak, gyulladás és szövetkárosodás alakul ki. A reumatoid artritisz (RA) gyulladásos autoimmun betegség, amely az izületek gyulladásával, csont erózióval jár.  Célunk annak felderítése, hogy az egyes szabályozó (regulátor) B- és T- sejtek (Breg,Tfr és Tfh) közötti együttműködést tekintve van-e különbség a RA betegek és egészségesek között. Szeretnénk feltárni a hibás szabályozási mechanizmusokat, továbbá azt, hogy megfigyelhető-e összefüggés az esetleges eltérések, valamint a betegség súlyossága, lefolyása között.

Várható eredményeink hozzájárulnak az RA patomechanizmusa jobb megértéséhez és a jövőben specifikusabb diagnosztikum/terápia fejlesztéséhez.

Kutatásainkat támogatja: