„Humorális immunválasz, immunbiotechnológia" kutatócsoport

 

„Humorális immunválasz, immunbiotechnológia” kutatócsoport

(„FcRn és ellenanyag” kutatócsoport)

 

A kutatócsoport vezetője:

Kacskovics Imre (DVM., Ph.D., D.Sc., egyetemi tanár, tanszékvezető, Peter S. Freudenthal professzor)

A kutatócsoport tagjai:


Kutatási terület I. - A humorális immunválasz alapjelenségeinek elemzése a neonatalis Fc receptort fokozott mértékben kifejező transzgenikus egerekben


Tudományos munkám középpontjában a hosszú távú immunitás fenntartásában és a maternális immunitás kialakításában a legfontosabb szerepet játszó IgG izotípusú ellenanyagok állnak. Korábbi kutatásaim középpontjában a háziállatok immunglobulin génjeinek, valamint a szarvasmarha tejmirigy IgG szekretáló mechanizmusának tisztázása álltak. Mivel a neonatális Fc receptorról (FcRn) kimutatták, hogy epitélsejteken keresztül IgG-t transzportál, megvizsgáltuk e receptor szerepét kérődzőkben és néhány egyéb háziállatfajban. Elemzéseinkhez olyan transzgénikus (Tg) egér modelleket is létrehoztunk, amelyek csak a laktáló tejmirigyben, vagy testszerte, szövet-specifikusan fejezik ki a szarvasmarha FcRn (bFcRn) molekulát. Tudományos és biotechnológiai szempontból is jelentős eredményünk annak tisztázása, hogy az FcRn a szarvasmarha tőgyszövetében az IgG-t a vérkeringésbe juttatja vissza, és nem a tejbe szekretálja.
Az FcRn-t nagyobb mértékben kifejező Tg egerek immunológiai elemzései kapcsán felismertük, hogy ez a genetikai módosítás jelentősen fokozza az immun-válaszképességet, azaz:

1) magasabb antigén(Ag)-specifikus szérum IgG titert;

2) nagyobb számú Ag-specifikus B-sejtet és hibridómát;

3) nagyobb humorális immundiverzitást; és

4) hatékony immunválaszt vált ki gyengén immunogén Ag esetén is.


Az FcRn kifejeződés fokozása növeli az antigén-specifikus IgG titert és antigén-specifikus B-sejtek számát különösen gyengén immunogén antigének esetén.


Ezeket az előnyös tulajdonságokat az FcRn-t nagyobb mértékben kifejező Tg nyulakban is megfigyeltük. Ezzel új eljárást dolgoztunk ki a terápiás, diagnosztikai és kutatási monoklonális- és poliklonális ellenanyagok előállítására. Ennek kiaknázására szabadalmi bejelentést tettünk 2007-ben, amelyet az eddig az Európai, Ausztrál, Hong Kongi, Kínai, Kanadai és Japán Szabadalmi Hivatalok nyilvánítottak szabadalomnak, ill. hasznosító vállalatot alapítottunk (ImmunoGenes).
2014 őszétől bFcRn transzgénikus egereinket használja a japán Kyowa Hakko Kirin arra, hogy terápiás ellenanyagokat fejlesszen, ill. a világ vezető gyógyszergyártói tesztelik Tg állatainkat annak érdekében, hogy integrálják ezt a technológiát a saját terápiás ellenanyag fejlesztési rendszerükben. Kutatási együttműködésekben (pl. MTA Kísérletes Orvostudományi Kutató Intézet; New York University, School of Medicine; Public Health England) monoklonális és poliklonális ellenanyagokat fejlesztünk olyan antigének ellen, amelyekkel szemben a korábbi próbálkozások sikertelenek voltak.


Az FcRn fokozott kifejeződésének hatása a humorális immunrendszerre. A fokozott mértékű IgG védelem több antigén(Ag)-specifikus IgG-t eredményez a Tg állatokban, ami miatt több lesz az Ag-IgG immunkomplex (Ag-IgG-IC). A bFcRn-t fokozott mértékben kifejező Tg dendritikus sejtek (DC) nagyobb számban és hatékonyabban prezentálják az antigént és stimulálják a Thelper sejteket (TH). Ennek hatására a ráoltást követően fokozódik a naiv B sejtek, a memória B sejtek (BM) és a plazmasejtek (AFC) aktiválódása és száma a másodlagos nyirokszervekben, ami a humorális immunválasz diverzitásának fokozódásához, az Ag-specifikus IgG titer növekedéséhez vezet.

 

Kutatási terület II.

- Mielóma multiplex MRD elemzését lehetővé tévő NGS elemzés laboratóriumi szintű megvalósítása, ELTE Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program, Diagnosztika és Terápia projekt, Holobiont és Diagnosztika alprojekt (1783-3/2018/FEKUTSRAT)

2018-tól

Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával

 

- Biologikumok gyártástechnológiájának optimalizálása és az azt támogató analitikai vizsgálati módszerek fejlesztése (2017-1.3.1-VKE-2017-00002)

2018.02.01 - 2021.01.31.

Konzorciumi tag

Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással

További információk

 

- Áramlási citofluoriméter alkalmazása terápiás, diagnosztikai és kutatási ellenanyagok fejlesztésére és elemzésére (VEKOP-2.3.3-15-2017-00021)

2017.06.01 - 2020.05.31.

Támogatja: Széchenyi2020

További információk: ELTE Pályázati Központ weboldal

 

- Molekuláris biomarker kutatási és szolgáltatási központ kialakítása az ipari igények kiszolgálása érdekében, ELTE Biotechnológia Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK_16-1-2016-0005)

2017.04.01 - 2021.03.31.

Konzorciumi tag

Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással

ELTE Biotechnológia FIEK weboldal

 

- Bioszimiláris monoklonális antitestek fejlesztése (VKSZ_12-1-2013-0001)

2014.01.01 - 2017.12.31.

Konzorciumi tag

Támogatja: Széchenyi2020