Sármay Gabriella Ph.D., D.Sc.

nyugalmazott egyetemi tanár, professor emerita

 

 

Email: sarmayg(at)ttk.elte.hu

 

 

Publikációk: MTMT

Rövid élettörténet:

 • MSc: okl. biológus, 1972, Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • PhD: 1985 biológia, ELTE, Budapest
 • D.Sc.: 1993, biológiai tudományok doktora, MTA, Budapest
 • Posztdoktor:
  • The Wellcome Research Laboratories, Beckenham, Anglia, (1977);
  • Karolinska Institutet, Dept. of Tumor Biology, Stockholm, Svédország, hat hónap (1985,1986,1987);
 • Vendégkutató:
  • The Weizmann Institute of Science, Dept. of Chemical Immunology, Israel, 5 hónap (1990, 1991),
  • Sandoz Forschungsinstitute, Vienna International Research Cooperation Center, vendégkutató (1992-1995).
 • Jelenlegi pozíció: nyugalmazott egyetemi tanár, ELTE TTK, Biológiai Intézet, Immunológiai Tanszék; a "Jelátvitel" kutatólaboratórium vezetője.

 

Ösztöndíj:

 • Széchenyi Professzori ösztöndíj: 1997-2000

 

Tudományos díjak:

 • Novicardin díj (MTA) 2008
 • Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata. 2012.

 

Tudományos publikációs tevékenység:

 • MTMT azonosító: 10001984
 • Publikációk (összes): 130
 • Összes hivatkozás: 1996
 • Független hivatkozás: 1389
 • Impact factor: kb. 400
 • Hirsch index: 23

 

Tudományos szervezeti tagság:

 • Magyar Immunológiai Társaság tagja 1975-, vezetőségi tagja: 1990-
 • Magyar Biokémiai Egyesület tagja 1975-,
 • EFIS (European Federation of Immunological Societies) tag
 • IUIS (International Union of Immunological Societies) tag
 • MTA Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság tagja, titkára 2012-2016.
 • A Magyar Immunológiai Haladásáért Alapítvány Kuratóriuma, titkár
 • Huzella Alapítvány a Magyar Immunológia Fejlődéséért Kuratórium, titkár.

 

Tudományos érdeklődési terület:

Érdeklődésem középpontjában a B sejtes immunválasz szabályozása, a B sejtek receptorai által stimulált jelátviteli folyamatok és a receptorok közötti "párbeszéd”, valamint az autoimmun betegségek tanulmányozása állnak. A különböző receptorok által közvetített jelek együttesen szabályozzák a B sejtek negatív és pozitív szelekcióját, amely folyamatoknak fontos szerepe van az immunológiai tolerancia fenntartásában. A hibás szabályozás a tolerancia áttöréséhez és autoimmun betegségek kialakulásához vezethet.
Korábbi kutatómunkánk során vizsgáltuk az IgG konstans (Fc) részét felismerő Fcγ receptorok (FcγR) funkcióit, azonosítottuk azokat a kinázokat és foszfatázokat, amelyek felelősek az FcγRIIb által közvetített B-sejt gátlás kialakulásáért; tanulmányoztuk az éretlen és érett B-sejtekben zajló a jelátviteli folyamatok közötti eltéréseket, valamint a jelátvitel szabályozásában fontos szerepet betöltő adaptor fehérje, a Grb2-associated binder (Gab1 és Gab2) molekulák szerepét a BCR közvetített jelátvitelben.
A jelátviteli folyamatokban, vagy a receptorok közötti párbeszéd során bekövetkező hibák, „téves kapcsolások” azt eredményezhetik, hogy például olyan B-sejtek, amelyek saját fehérjéket ismernek fel nem pusztulnak el, hanem kiszabadulva az ellenőrző mechanizmusok alól életben maradnak, aktiválódnak, és a szervezet saját fehérjéi/sejtjei ellen fordulnak, autoantitesteket termelnek, ami a saját anyagok károsodásához, gyulladási folyamatok, végső soron autoimmun betegségek kialakulásához vezethet.
Az utóbbi években figyelmünk egy szisztémás autoimmun betegség, a Rheumatoid arthritis (RA) felé fordult. Az RA gyulladásos autoimmun betegség, a kis izületek porc és csontállományának degradációjával jár, és jelenleg nem gyógyítható. A betegek kb. 70 %-ának szérumában posztranszlációsan módosult, citrullinált fehérjék elleni ellenanyagok vannak jelen (anti-citrullinált protein/peptid antitestek, ACPA), ezek kimutatása az RA legérzékenyebb diagnosztikai módszere.

 

Előző kutatásaink legfontosabb eredményei:

1) Összeállítottunk egy citrullin tartalmú peptidekből álló panelt (az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportjával kollaborációban), amely a jelenleg alkalmazott módszereknél nagyobb érzékenységgel mutatja ki az ACPA-t az RA betegek szérumában, Összehasonlítottuk a szérum ACPA és a citrullinált peptideken affintás tisztított ACPA IgG specificitását és affinitását. Nagyfokú keresztreakciót láttunk az egyes anti-cit peptid IgG-k között. Ennek alapján terveztünk és vizsgáltunk egy új, ismételt Cit-Gly és Ala-Cit motívumokat tartalmazó multi-epitóp peptidet, amely alkalmas mind az ACPA specifikus és nagy szenzitivitású kimutatására, mind az RA B sejtek célzására.

2) Tanulmányoztuk a "párbeszédet" a BCR-TLR9 és a BCR-FcγRIIb-TLR9 között. Megállapítottuk, hogy a TAK1 kináz kulcsfontosságú szabályozója a BCR-TLR9 párbeszédnek, szinergiát eredményezve, így gyógyszer célpont molekulaként jöhet szóba.   Továbbá, azt is feltártuk, hogy az FcγRIIb-hez nagy affinitással kötődő, átszerkesztett Fc részű (klinikai kipróbálás alatt álló) monoklonális anti-CD19 XmAb5871 ellenanyag (Xencor Inc, CA, USA) szupresszálja a patogén B sejteket, gátolva nemcsak a BCR, hanem a TLR9 közvetítette jelátvitelt is; így in vitro tenyészetben gátolja az RA B sejtek ACPA termelését.

3) Nanorészecskék felszínéhez citrullin-peptideket (cit-fibrin és multi epitóp peptid), valamint lítikus peptideket kapcsoltunk, amelyek a patogén B sejtek depletálásával csökkentették az ex-vivo ACPA termelést. Ez a konstrukció a jövőben alkalmas lehet személyre szabott terápia fejlesztésére.

4) Összehasonlítottuk a regulátor B sejteket (Breg) egészségesekben és RA betegekben. CD19+CD27+ memória B sejtekből TLR9 és CD40  stimulussal IL-10 termelő Breg sejteket indukáltunk, amelyek szupresszálták TH1 sejtek IFNγ termelését. RA betegekben kevesebb Breg sejtet találtunk az egészségesekhez képest, amelyek funkciója is erőteljesen károsodott. Megállapítottuk, hogy a CREB és STAT3 kulcsfontosságú transzkripciós faktorok Breg sejtek kifejlődéséhez, továbbá leírtuk, hogy RA betegekben az anti-TNF terápia előrehaladtával a B sejtek aktiváltsága csökken, míg az IL-10 termelő Breg sejtek száma nő.

A B sejtek sokrétű szerepe az egészséges és kóros immunválaszban
Kollagén indukált artritiszes egerek végtagjai (felül), RA beteg deformált keze ( alul)
RF: reuma faktor, BCR: B sejt receptor, TLR: toll-like receptor

 

Támogatások 2010-től:

 • NKTH ANR TÉT magyar-francia kétoldalú konzorciális kutatási pályázat (45 mFt, 2010-2013)
 • OTKA-NFÜ CK 80689 pályázat (49 mFt, 2010-2013)
 • OTKA NK 104846 konzorciális pályázat (123 mFt, 2013-2016)

 

Metodikák/szakértelem

 • Sejttenyésztési, immunbiokémiai, fehérje-kémiai és molekuláris biológiai módszerek
 • Jelátviteli folyamatok vizsgálata: SDS PAGE lektroforézis,Western blot, ELISA, phospho-flow módszerekkel
 • Kollagén indukált artritisz állatmodell
 • Multiparaméteres áramlási citofluorimetriás sejtanalízis és szortírozás (Becton-Dickinson FACSCalibur; BD FACS Aria III).

 

Reprezentatív közlemények:

 • Bankó Z, Pozsgay J, Szili D, Tóth M, Gáti T, Nagy G, Rojkovich B, Sármay G. Induction and Differentiation of IL-10-Producing Regulatory B Cells from Healthy Blood Donors and Rheumatoid Arthritis Patients. J Immunol. 2017 Feb 15;198(4):1512-1520. doi: 10.4049/jimmunol.1600218.
 • Huber K, Sármay G, Kövesdi D. MZ B cells migrate in a T-bet dependent manner and might contribute to the remission of collagen-induced arthritis by the secretion of IL-10. Eur J Immunol. 2016 Sep;46(9):2239-46. doi: 10.1002/eji.201546248.
 • Pozsgay J, Babos F, Uray K, Magyar A, Gyulai G, Kiss É, Nagy G, Rojkovich B, Hudecz F, Sármay G.  In vitro eradication of citrullinated protein specific B-lymphocytes of rheumatoid arthritis patients by targeted bifunctional nanoparticles.  Arthritis Res Ther. 2016 Jan 16;18:15. doi: 10.1186/s13075-016-0918-0.
 • Pozsgay J, Szarka E, Huber K, Babos F, Magyar A, Hudecz F, Sarmay G. Synthetic Peptide-Based ELISA and ELISpot Assay for Identifying Autoantibody Epitopes. Methods Mol Biol. 2016;1352:223-33. doi: 10.1007/978-1-4939-3037-1_17.  
 • Szili D, Cserhalmi M, Bankó Z, Nagy G, Szymkowski DE, Sármay G. Suppression of innate and adaptive B cell activation pathways by antibody coengagement of FcγRIIb and CD19. MAbs. 2014 Jul-Aug;6(4):991-9. doi: 10.4161/mabs.28841.
 • Szili D, Bankó Z, Tóth EA, Nagy G, Rojkovich B, Gáti T, Simon M, Hérincs Z, Sármay G. TGFβ activated kinase 1 (TAK1) at the crossroad of B cell receptor and Toll-like receptor 9 signaling pathways in human B cells. PLoS One. 2014 May 6;9(5):e96381. doi: 10.1371/journal.pone.0096381.
 • Kövesdi D, Angyal A, Huber K, Szili D, Sármay G. T-bet is a new synergistic meeting point for the BCR and TLR9 signaling cascades. Eur J Immunol. 2013 Nov 18. doi: 10.1002/eji.201343841. [Epub ahead of print]
 • Szarka E, Babos F, Magyar A, Huber K, Szittner Z, Papp K, Prechl J, Pozsgay J, Nagy G, Rojkovich B, Gáti T, Kelemen J, Baka Z, Brózik M, Pazár B, Poór G, Hudecz F, Sármay G. Recognition of new citrulline containing peptide epitopes by autoantibodies produced in vivo and in vitro by B cells of Rheumatoid arthritis patients. Immunology. 2013 Oct 1. doi: 10.1111/imm.12175. [Epub ahead of print]
 • Babos F, Szarka E, Nagy G, Majer Z, Sármay G, Magyar A, Hudecz F. Role of N- or C-terminal biotinylation in autoantibody recognition of citrullin containing filaggrin epitope peptides in rheumatoid arthritis. Bioconjug Chem. 2013 May 15;24(5):817-27. doi: 10.1021/bc400073z. Epub 2013 May 6.
 • Maus M, Medgyesi D, Kiss E, Schneider AE, Enyedi A, Szilágyi N, Matkó J, Sármay G. B cell receptor-induced Ca2+ mobilization mediates F-actin rearrangements and is indispensable for adhesion and spreading of B lymphocytes. J Leukoc Biol. 2013 Apr;93(4):537-47. doi: 10.1189/jlb.0312169. Epub 2013 Jan 29.
 • Szarka E, Neer Z, Balogh P, Adori M, Angyal A, Prechl J, Kiss E, Kövesdi D, Sármay G.: Exacerbation of collagen induced arthritis by Fcγ receptor targeted collagen peptide due to enhanced inflammatory chemokine and cytokine production. Biologics: Targets and Therapy, 2012;6:101-15.
 • Harre U, Georgess D, Bang H, Bozec A, Axmann R, Ossipova E, Jakobsson PJ, Baum W, Nimmerjahn F, Szarka E, Sarmay G, Krumbholz G, Neumann E, Toes R, Scherer HU, Catrina AI, Klareskog L, Jurdic P, Schett G.: Induction of osteoclastogenesis and bone loss by human autoantibodies against citrullinated vimentin. J Clin Invest. 2012 122(5):1791-802.
 • Anikó Hancz, Gábor Koncz, Dániel Szili, Gabriella Sármay: TLR9-mediated signals rescue B-cells from Fas-induced apoptosis via inactivation of caspases Immunology Letters 143 (2012) 77– 84 .
 • Adori M; Kiss E; Barad Zs; Schneider A; Barabas K; Kiszel E ; Sziksz E; Matko J; Abraham I; Sarmay G: Estrogen enhances T-cell dependent but not the T-independent immune response, Cell Mol Life Sci 67 (10), pp. 1661-1674, 2010
 • Maus M., Medgyesi D., Kövesdi D., Csuka D., Koncz G., Sármay G.: Grb2 associated binder 2 couples B-cell receptor to cell survival, Cellular Signaling 21, pp. 220-227, 2009
 • Angyal A, J Prechl, G Sármay: Possible therapeutic applications of single-chain antibodies in systemic autoimmune diseases, Expert Opinion on Biological Therapy, 7, No. 5, pp. 691-704,2007
 • Sarmay G, Angyal A, Kertesz A, Maus M, Medgyesi D.: The multiple function of Grb2 associated binder (Gab) adaptor/scaffolding protein in immune cell signaling., Immunol Lett. 104(1-2), pp. 76-82, 2006
 • Zouali M, Sarmay G.: B lymphocyte signaling pathways in systemic autoimmunity: implications for pathogenesis and treatment. Arthritis Rheum. 50(9), pp. 2730-2741, 2004
 • Kövesdi, D., Koncz, G., Iványi-Nagy, R., Ishiai, M ., Kurosaki, T., Gergely, J., Haimovich, J., and Sármay, G. Developmental differences in B cell receptor induced signal transduction Cell Signaling 2002, 14: 563-572
 • Sarmay G, Koncz G, Gergely J.: Human type II Fcgamma receptors inhibit B cell activation by interacting with the p21(ras)-dependent pathway., J Biol Chem. 271(48), pp. 30499-30504, 1996
 • Sarmay G, Pecht I, Gergely J.: Protein-tyrosine kinase activity tightly associated with human type II Fc gamma receptors., Proc Natl Acad Sci U S A. 91(10), pp. 4140-4144, 1994


Összes pulikáció itt!